מלגת משרתי מילואים
למשרתי ומשרתות מילואים, חיילים, אנשי זרועות הביטחון ומפונים
מסלול קבלה ייחודי – פטור מבחינה פסיכומטרית
ומלגת לימודים למשרתי ומשרתות מילואים
05
למשרתי ומשרתות מילואים, חיילים, אנשי זרועות הביטחון ומפונים
מסלול קבלה ייחודי – פטור מבחינה פסיכומטרית
ומלגת לימודים למשרתי ומשרתות מילואים
שנת חירות, אחווה ואחדות

My Website