תואר ראשון במערכות מידע

לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון תואר ראשון במערכות מידע משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי\דו חוגי | סטטוס הרשמה: ההרשמה לסמסטר א' תשפ"א סגורה. פתוח להרשמה לסמסטר ב תשפ"א. הרשמה…

להמשך קריאה תואר ראשון במערכות מידע

תכנית במדעי הרוח הדיגיטליים

לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון תכנית במדעי הרוח הדיגיטלייםמשך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: סטטוס הרשמה: ההרשמה לסמסטר א' תשפ"א סגורה.…

להמשך קריאה תכנית במדעי הרוח הדיגיטליים