תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה

לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון פכ"מ - תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינהמשך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: סגור…

להמשך קריאהתואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה

תכנית במדעי הרוח הדיגיטליים – מתוקן

לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון תכנית במדעי הרוח הדיגיטלייםמשך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: סטטוס הרשמה: סגור להרשמה לסמסטר א'…

להמשך קריאהתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים – מתוקן

תואר ראשון במערכות מידע – מתוקן

לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון תואר ראשון במערכות מידעמשך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגידו חוגי | סטטוס הרשמה: סגור להרשמה לסמסטר א' תשפ"ב.…

להמשך קריאהתואר ראשון במערכות מידע – מתוקן

תואר ראשון בסוציולוגיה – חדש

לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון תואר ראשון בסוציולוגיהמשך הלימודים: 3 שנים, תכנית תואר ראשון בשנתיים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה:  ההרשמה…

להמשך קריאהתואר ראשון בסוציולוגיה – חדש

תואר ראשון במקרא – חדש

לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון תואר ראשון במקראמשך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: ההרשמה לסמסטר א' תשפ"א פתוחה. אתר החוג…

להמשך קריאהתואר ראשון במקרא – חדש

תואר ראשון בתולדות ישראל – חדש

לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון תואר ראשון בתולדות ישראלמשך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: ההרשמה לסמסטר א' תשפ"א…

להמשך קריאהתואר ראשון בתולדות ישראל – חדש

תואר ראשון בגאוגרפיה ולימודי סביבה

לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון תואר ראשון בגאוגרפיה ולימודי סביבה משך הלימודים: 3 שנים, תואר ראשון בשנתיים | מתכונת הלימודים: חד חוגי, דו חוגי | סטטוס…

להמשך קריאהתואר ראשון בגאוגרפיה ולימודי סביבה

תואר ראשון בהוראת ביולוגיה – קמפוס אורנים

לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון תואר ראשון בהוראת ביולוגיה – קמפוס אורנים משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה:  פתוח להרשמה…

להמשך קריאהתואר ראשון בהוראת ביולוגיה – קמפוס אורנים

תואר ראשון בביולוגיה

לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון תואר ראשון בביולוגיהמשך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: סגור להרשמה לסמסטר א' תשפ"ב | אתר…

להמשך קריאהתואר ראשון בביולוגיה

מערך אשכול

לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון מערך אשכולמשך הלימודים: 7 סמסטרים רצופים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: סגור להרשמה לסמסטר א' תשפ"ב  | אתר החוג…

להמשך קריאהמערך אשכול