לימודי תואר ראשון במדעי הדימות הרפואי

 

משך הלימודים: משך הלימודים שלוש וחצי שנים ( 7 סמסטרים)| מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג

החוג למדעי הדימות הרפואי הוא חוג חדש בהקמה.

לימודי מדעי הדימות הרפואי בחוג יקנו לבוגרים תואר ראשון¹(B.Sc.) ואופק מקצועי ותעסוקתי בתחום הדימות הרפואי².

החוג נפתח בשנת תשפ"ג ומתמקד בפיתוח ובהקניית ידע אקדמי ומקצועי בדימות רפואי ובהכשרת דימותנים רפואיים לתפקידים במערכת הבריאות של המאה ה-21

החוג יקבל מועמדים לכל אורך תקופת ההרשמה, עד השלמת מספר הסטודנטים שיש באפשרותנו לקלוט השנה.

מלגות תוענקנה לתלמידים בעלי פסיכומטרי גולמי 610 לפחות*.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.
פרטים מלאים באתר דיקנאט הסטודנטים – היחידה למלגות.


[1]  הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
[2]. הלימודים בתכנית מקנים תואר אקדמי במדעי הדימות הרפואי בלבד, וכי האפשרות לעיסוק בתחום הדימות הרפואי קיימת בכפוף לדרישות משרד הבריאות.

ההחלטה לגבי קבלה ללימודי מדעי הדימות הרפואי באוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".
 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

יוכלו להתקבל לתכנית מועמדים אשר עמדו בתנאי הקבלה הכללים של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון. בנוסף לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים :

 • ציון פסיכומטרי גולמי 580 .
 •  ציון משוקלל 600  (ביחס של 1 ל 3, בגרות-פסיכומטרי, בהתאמה). 
 •  בגרות – 8 יחידות מדעיות, מתוכן 4 יחידות מתמטיקה.
 •  אנגלית – אנגלית ברמת מתקדמים א' לפחות.
 •  עברית – ציון בעברית (יע"ל) 110 לפחות (עבור מי שלא נבחנו בפסיכומטרי בעברית ושפת ההוראה בבית הספר בו למדו לא הייתה עברית)**.
 • מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון .
 • קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד

  ממוצע ציונים במכינת מדעים מסלול מדעי הטבע  -85 ומעלה

  ראיון קבלה

  רמת סיווג אנגלית : מתקדמים א' ומעלה

  רמת סיווג עברית :  ציון לחייבים במבחן  יע"ל (מבחן ידע בעברית) 120 מעלה

כחלק מהגשת המועמדות, המועמדים.ות ידרשו למלא הצהרות : הצהרת רשת בטחון והצהרת בריאות. את טופסי ההצהרה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של  החוג.


* אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות או יהיו שינויים בדרישות הקבלה.

** מועמדים.ות  הנדרשים ליע"ל בבקשה לשים לב :
הסף בבחינת יע"ל הוא 120 (החל משנת הלימודים תשע"ח הציון מועבר מהמרכז הארצי לבחינות הוא הציון הקובע).
מועמדים שלא עמדו בדרישה זו, וציונם ביע"ל הוא 105 לפחות יתקבלו ללימודיהם על תנאי. המשך לימודיהם יותנה בעמידה בבחינת יע"ל בציון 120 עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה (כולל סמסטר קיץ).
לחילופין, סטודנטים אלו יוכלו ללמוד בקורס אוריינות  עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאית. אלה שציונם הסופי בקורס יהיה 85 ומעלה, יקבל פטור ממבחן יע"ל. חובה על הסטודנטים להתחיל את לימודי העברית בסמסטר הראשון ללימודיהם ועליהם לעמוד ברמה הנדרשת עד הסמסטר העוקב את תחילת לימודיהם.

 

הלימודים בחוג למדעי הדימות הרפואי מתקיימים במסלול חד חוגי.

מדעי הדימות הרפואי הינה תכנית לימודים המשלבת לימודים תיאורטיים ומעשיים במספר צירים מרכזיים : מדעי הדימות הרפואי, מדעי הטבע והרפואה, מדעי המחשב והנתונים, מדעי החברה, מערכות בריאות ושיטות מחקר.
בנוסף ללימודים באוניברסיטה, התכנית כוללת התנסויות קליניות במכוני דימות רפואי במסגרות בריאות שונות.

 •  הלימודים בתחום מדעי הדימות הרפואי מכוונים לרכישת ידע ומיומנויות בשיטות האבחון והטיפול תוך שימוש באמצעים רדיולוגיים, ויישומם במצבי חולי מגוונים.
 • הלימודים במדעי הטבע מכוונים להבנת הבסיס התיאורטי של טכנולוגיות הדימות הרפואי.
 • הלימודים במדעי הרפואה מטרתם להקנות ידע על מבנה גוף האדם והתהליכים הפיזיולוגיים של בריאות וחולי.
 • הלימודים במדעי החברה, מערכות בריאות ושיטות מחקר מכוונים להבנת תהליכי התפתחות קוגניטיביים ונפשיים, מבנה ותפקוד מערכת הבריאות בישראל וכישורים להבנת חומר אקדמי מבוסס ראיות מחקריות.

משך הלימודים הוא שלוש וחצי שנים (7 סמסטרים).

לבוגרים אופק תעסוקתי בארגוני בריאות ומוסדות בריאות . 

חשוב לציין שהלימודים בתכנית מקנים תואר אקדמי במדעי הדימות הרפואי בלבד. האפשרות לעיסוק בתחום מדעי הדימות הרפואי קיימת בכפוף לדרישות משרד הבריאות.