לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון במדעי הדימות הרפואי

משך הלימודים: משך הלימודים שלוש וחצי שנים ( 7 סמסטרים)| מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג