תואר שני בפיזיותרפיה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בפיזיותרפיהמשך הלימודים: מסלול עם תזה - 3 שנים, מסלול ללא תזה - שנתיים  | סטטוס הרשמה: ייפתח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאהתואר שני בפיזיותרפיה

תואר שני בפסיכולוגיה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בפסיכולוגיהמשך הלימודים: שלוש שנים במסלול עם תזה סטטוס הרשמה: סגור ייפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג  | אתר החוג  אודות תנאי…

להמשך קריאהתואר שני בפסיכולוגיה

תואר שני בארכיאולוגיה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בארכיאולוגיהמשך הלימודים: מסלול עם תזה - שנתיים, מסלול ללא תזה - שנה אחת  | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה  לסמסטר ב'…

להמשך קריאהתואר שני בארכיאולוגיה

תואר שני בתיאטרון

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בתיאטרוןמשך הלימודים: תוכנית ללא תיזה - שנתיים, מסלול עם תיזה - שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה  לסמסטר…

להמשך קריאהתואר שני בתיאטרון

תואר שני בשפה וספרות ערבית

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בשפה וספרות ערביתמשך הלימודים: מסלול עם תזה - שלוש שנים, מסלול ללא תזה - שנתיים | סטטוס הרשמה: ייפתח…

להמשך קריאהתואר שני בשפה וספרות ערבית

תואר שני בריפוי בעיסוק

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בריפוי בעיסוקמשך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: ייפתח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאהתואר שני בריפוי בעיסוק

תואר שני בסטטיסטיקה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בסטטיסטיקהמשך הלימודים: תוכנית ללא תיזה - שנתיים, מסלול עם תיזה - שלוש שנים | סטטוס הרשמה: ייפתח להרשמה לסמסטר…

להמשך קריאהתואר שני בסטטיסטיקה

תואר שני במשפטים

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני במשפטיםמשך הלימודים: תוכנית ללא תיזה - שנה קלנדרית, מסלול עם תיזה - שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: ייפתח להרשמה…

להמשך קריאהתואר שני במשפטים

תואר שני במנהל עסקים

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני במנהל עסקיםמשך הלימודים: כשנה וחצי הפרוסה על פני 7 תקופות  | סטטוס הרשמה: ייפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג  אתר…

להמשך קריאהתואר שני במנהל עסקים

תואר שני בלימודי גרמניה ואירופה

לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני תואר שני בלימודי גרמניה ואירופהמשך הלימודים: תוכנית ללא תיזה - שנתיים, מסלול עם תיזה - שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: ייפתח…

להמשך קריאהתואר שני בלימודי גרמניה ואירופה