הרשמה לסמסטר ב' לשנה"ל תשפ"ג  (2022-2023)  - לימודים לתואר שני ולימודי תעודה

ההרשמה תחל ביום שלישי, ז' חשון תשפ"ג, (1.11.2022) באמצעות אתר ההרשמה.

פתיחת סמסטר ב' ביום  שלישי, ז' אדר  תשפ"ג , 28.2.2023

הרשמה לתואר שלישי – יש לפנות לחוגים לפני ההרשמה.

 תנאי הקבלה מפורטים באתר האוניברסיטה ובאתר החוגים

להלן הפרוט המלא של החוגים הפתוחים להרשמה:

אנתרופולוגיה – עם תזה , ללא תזה, רפואית ופסיכולוגית עם תזה וללא תזה

ארכיאולוגיה – עם תזה , ללא תזה

ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית – – עם תזה

ביולוגיה ימית -,תכנית עם תזה, התמחות ביואנפורמטיקה עם תזה, עם תזה חו"ל

גיאוגרפיה ולימודי סביבה – עם תזה , ללא תזה

היסטוריה כלליתללא תזה, לימודי אירופה ללא תזה, מדעי הדתות ללא תזה, משולב עם משפטים ללא תזה, לימודי ארה"ב ללא תזה, תכנית מרוכזת בשנה סגורה להרשמה

היסטוריה של עם  ישראל – עם תזה, ללא תזה, אירופה עם תזה

טכנולוגיות ימיות – – עם תזה

לימודי אסיה– פתוח להרשמה עד פתיחת סמסטר ב'

לימודי המזרח התיכון והאסלאם -עם תזה , ללא תזה

לימודי ישראלפתוח להרשמה עד פתיחת סמסטר ב'

לימודי תרבות – עם תזה, ללא תזה

לשון עברית  – ללא תזה

מדעי המדינה – MPA  רק לבעלי תואר במדה"מ עם תזה , ללא תזה, לימודי דמוקרטיה ללא תזה, פוליטיקה של המזה"ת ללא תזה, ממשל ורעיון מדיני עם תזה, בטחון לאומי אנגלית, ישראלי, בטחון לאומי אנגלית חו"ל

מדעי המחשב – – ללא תזה, הלימודים מתקיימים בקמפוס העיר

מדעים גיאו- ימיים – עם תזה ישראלים, חו"ל

מוסיקה –ללא תזה,קומפוזיציה עם תזה, מוסיקולוגיה היסטורית עם תזה, מוסיקה ותרבויות עם תזה

מחשבת ישראל – עם תזה, תכנית בינ"ל בלימודי יהדות עם תזה, בינ"ל לימודי יהדות  עם תזה– חו"ל

מערכות מידע – עם תזה, ללא תזה,הלימודים מתקיימים בקמפוס העיר

מתמטיקה – עם תזה, ללא תזה, מתמטיקה עם מדעי המחשב ,עם תזה וללא תזה

ספרות עברית השוואתית– עם תזה, ללא תזה, מזרח אירופה עם תזה, כתיבה יוצרת ללא תזה,  מזרח אירופה ללא תזה

פילוסופיהתכנית השלמות, עם תזה, ללא תזה

ציוויליזציות ימיות – עם תזה, ללא תזה

תולדות האומנות – ההרשמה עד 26.02.2023. עם תזה, ללא תזה, אוצרות עם תזה/ ללא תזה

תיאטרון – עם תזה, ללא תזה

תרבות הקולנוע– עם תזה, ללא תזה

שינוי ו/או הוספת חוגי לימוד ניתן לבצע באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה.

 

 


*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

עדכון אתר: 16.01.2023