השנה בה נוסדה האוניברסיטה
בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות היא כלי לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה. הבחינה משמשת את המוסדות במיון המועמדים המבקשים להתקבל לחוגיהם לצד בחינת הבגרות וכלי הערכה אחרים.
אחראי על התווית מדיניות האוניברסיטה

ציון של שקלול ממוצע הבגרות (כולל בונוסים) עם ציון בחינת הפסיכומטרי לחישוב הציון

ממוצע משוקלל הוא ממוצע בין מספרים עם משקל שונה. לכל מספר יש את המשקל שלו וכך הוא ישפיע על הממוצע המשוקלל.