You are currently viewing 4 שנים לשריפה בכרמל

4 שנים לשריפה בכרמל

fire4 שנים לשריפה בכרמל, חושף מחקר חדש את המאפיינים של המטיילים שביקרו באזורים השרופים בכרמל, לאחר אסון הכרמל: רובם בעלי משפחה, שני שליש הן נשים, הם בכלל לא תכננו להגיע לשם אולם מהרגע שכבר הגיעו, הביקור במקום נושא משמעות של אתר מורשת. "המחקר מצא כי אסון השריפה בכרמל נתפס כחלק מהמורשת הישראלית ולכן בעת הביקור באתר חיפשו המבקרים משמעות, בדומה לאתרי עלייה לרגל חילוניים", ציינה ד"ר נגה קולינס-קריינר, שערכה את המחקר.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה