You are currently viewing על הקו שבין אבן גבירול ו-Abbey Road

על הקו שבין אבן גבירול ו-Abbey Road

arikאריק אינשטיין וחבורת לול הטביעה חותם בל ימחה על המוסיקה והתרבות הישראלית והייתה זו שקרבה את העשייה המוסיקלית בישראל לעשייה בשאר העולם. על הקו שבין המרתף באבן גבירול ואולפני "אבי-רוד" של הביטלס ועל "שנות ה-60" הישראליות שהתקיימו בעיקר בשנות ה-70. פרופ' עודד זהבי מקדיש את השיעור בקורס הסוקר את הקלאסיקות של המוסיקה הישראלית לאריק אינשטיין, חבורת לול וההקשרים התרבותיים והחברתיים בהם פעלו.

צפו בשיעור

כתיבת תגובה