You are currently viewing הון, שלטון וביקורת המדינה

הון, שלטון וביקורת המדינה

mevaker2"לא אמתין אפילו לתוצאות הוועדה שראש הממשלה אמר שיקים ואתחיל בקביעת הנושאים שקרן קיימת תהייה מבוקרת בהם. אני אחיל חד צדדית את הביקורת ואקבע מועדים לבוא למוסדות הקרן הקיימת כדי להתחיל בביקורת", כך אמר מבקר המדינה יוסף שפירא ביום העיון השנתי לזכרם של פרופ' אשר פרידברג ז"ל וד"ר משה שני ז"ל שנערך בבית הספר למדעי המדינה.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה