You are currently viewing הדיאטה של תושבי רמלה שלפני 170 אלף שנים

הדיאטה של תושבי רמלה שלפני 170 אלף שנים

nesherשור הבר, סוסים, יחמורים ואפילו קרנפים – כל אלה היוו חלק מהדיאטה של אבותינו הקדומים, שחיו באזור רמלה לפני כ-170 אלף שנים, כך עולה ממחקר ארכיאולוגי של האוניברסיטה באתר הקטור (אתר פתוח) מהקדומים ביותר שנמצאו באזור המזרח התיכון מהתקופה הפלאילותית התיכונה, שהוצג בכנס השנתי של המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן של האוניברסיטה.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה