You are currently viewing 2013 וחצי כבר כאן

2013 וחצי כבר כאן

yompa2013 וחצי כבר כאן. מאות מתעניינים הגיעו ליום הפתוח הראשון של האוניברסיטה עבור סמסטר ב', שהחל משנה זו הוא סמסטר שבו ניתן להתחיל את הלימודים במרבית החוגים. את פני המתעניינים קיבלו נציגי הסגל האקדמי והמנהלי של הפקולטות למדעי הרוח, חברה, חינוך, טבע, ניהול, ביה"ס למדעי הים והמכינה האוניברסיטאית – שפותחים, החל משנה זו, את ההרשמה גם בסמסטר ב'.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה