You are currently viewing הקלות הבלתי נסבלת של החיפוש

הקלות הבלתי נסבלת של החיפוש

samimחיפוש מידע הקשור לסמים (מריחואנה ואמפטמינים כגון ריטלין וקונצרטה) שכיח בקרב הסטודנטים,כך עולה ממחקר בינלאומי חדש שנערך באוניברסיטה ובאוניברסיטת מישיגן. סטודנטים שהשתתפו במחקר דיווחו כי מידע אודות סמים נגיש ביותר והם מוצאים אותו בקלות וללא מאמץ ואצל חלק גדול מהם, הוא השפיע על עמדתם לחיוב בנוגע לסמים."אנחנו חיים בסביבה תקשורתית שכוללת מידע שלא רק מונע, אלא גם מקדם שימוש בסמים", אומרת ד"ר נחמה לואיס-פרסקי מהחוג לתקשורת באוניברסיטה, שמובילה את צוות המחקר בישראל.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה