You are currently viewing מטמון משכר: מרתף יינות בן 3600 שנים

מטמון משכר: מרתף יינות בן 3600 שנים

kabri4במסגרת החפירות הארכיאולוגיות של האוניברסיטה בשיתוף חוקרים אמריקאיים בתל כברי, התגלה מרתף היינות שהוא ככל הנראה הגדול והעתיק ביותר במזרח הקדום. בסך הכל נמצאו 40 קנקנים בנפח כולל של כ-2,000 ליטרים – שווה ערך למרתף יינות בן 3,000 בקבוקים בני ימינו. היעד הבא של החוקרים: לשחזר את הטעם המדויק של היין העתיק. הגילוי היחודי זכה לתהודה רבה בארץ ובעולם, ופורסם בין היתר ב-N.Y TIMES, L.A TIMES, TIME MAGAZINE, BOSTON GLOBE, FOX NEWS ועוד.

המשך קריאה

כתיבת תגובה