החוג לגרונטולוגיה

דוקטורט בגרונטולוגיה - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה הגרונטולוגיה היא דיסציפלינה מדעית…

להמשך קריאההחוג לגרונטולוגיה

החוג לארכיאולוגיה

דוקטורט בארכיאולוגיה - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת לימודים תעסוקה מדע הארכיאולוגיה חוקר את…

להמשך קריאההחוג לארכיאולוגיה

החוג לביולגיה של האדם

דוקטורט בביולגיה של האדם - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022| אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת לימודים תעסוקה מטרת הלימודים…

להמשך קריאההחוג לביולגיה של האדם

התכנית ללימודי גרמניה ואירופה

דוקטורט בלימודי גרמניה - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022| אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה מרכז ללימודי גרמניה…

להמשך קריאההתכנית ללימודי גרמניה ואירופה

החוג לשירותי אנוש

דוקטורט בשירותי אנוש - חוגים ומסלולי לימוד  משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022 אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת לימודים תעסוקה בחוג לשירותי אנוש ניתן…

להמשך קריאההחוג לשירותי אנוש

דוקטורט בפסיכולוגיה – מסלולים לתואר שלישי | אוניברסיטת חיפה

דוקטורט בפסיכולוגיה - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה לימודי דוקטורט בפסיכולוגיה מציעים…

להמשך קריאהדוקטורט בפסיכולוגיה – מסלולים לתואר שלישי | אוניברסיטת חיפה

החוג לסוציולוגיה

דוקטורט בסוציולוגיה - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג  אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה החוג לסוציולוגיה מציע התבוננות…

להמשך קריאההחוג לסוציולוגיה

בית הספר למנהל עסקים

דוקטורט במנהל עסקים - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה בית הספר למנהל…

להמשך קריאהבית הספר למנהל עסקים

החוג למדעי המחשב

דוקטורט במדעי המחשב - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה החוג למדעי המחשב…

להמשך קריאההחוג למדעי המחשב

החוג ללמידה, הוראה והדרכה

דוקטורט בלמידה, הוראה והדרכה - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022 | אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה החוג ללמידה,…

להמשך קריאההחוג ללמידה, הוראה והדרכה