עבודת נשים

מדריך הסיכונים בעבודה לנשים בהריון ומניקות יצא לאור על ידי מרכז המידע והאינטרנט של המוסד לבטיחותוגיהות. מטרתו הוא מתן מידע, דגשים כלליים והכוונה בטיחותית לעובדותבהריון ולמעסיקיהן, על מנת ששגרת עבודתה…

להמשך קריאהעבודת נשים

מועצת בטיחות

מועצת הבטיחות באוניברסיטת חיפה הינה גוף המשמש כוועדת בטיחות כמוגדר בחוק ארגון פיקוח על העבודה.   הרכב המועצה: נציגי העובדים, נציגי הנהלת האוניברסיטה, נציג סטודנטים, מנהל אגף הביטחון והבטיחות מנהל…

להמשך קריאהמועצת בטיחות

עבודות קבלנים

קבלנים ספקים ונותני שירותים העובדים בשטחי האוניברסיטה ובחצריה, או בשטחים המוחזקים על ידה, אחראים לנושאי הבטיחות בתחומי פעילויותיהם.קבלנים לא יחלו עבודתם בשטח האוניברסיטה לפני שקיבלו הרשאת עבודה והדרכות ע"י מחלקת…

להמשך קריאהעבודות קבלנים

בריאות תעסוקתית

בדיקות עובדים:מחלקת הבטיחות בשיתוף עם אגף משאבי אנוש דואגת לביצוע בדיקות לעובדים והפנייתם לרופא תעסוקתי וכל זאת בהתאם לסיכון לו הם נחשפים בעבודתם.הבדיקות הרפואיות התקופתיות הן בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה…

להמשך קריאהבריאות תעסוקתית

עובד חדש

עובד חדש מתבקש במסגרת  תהליך קליטתו באוניברסיטה למלא טופס "הצהרת בריאות" – מילוי הטופס הינו חובה. בהמשך עבודתו באוניברסיטה יתכן ויופנה לביצוע בדיקות פיקוח תקופתיות וזאת באם הוא עוסק בסוג עבודה המחייבת…

להמשך קריאהעובד חדש

בעלי תפקידים

  שם תפקיד כתובת מייל טלפון איילת ענתי מנהלת המחלקה וממונה על הבטיחות aanati@univ.haifa.ac.il 04-8240360  054-3933059 ניר יוסלבסקי ע. מנהלת המחלקה ynir@univ.haifa.ac.il 04-8240360 052-6178215 טניה צורן א. חומרים מסוכנים  tzoran@univ.haifa.ac.il…

להמשך קריאהבעלי תפקידים

בטיחות ובריאות בתעסוקה

מחלקת הבטיחות והבריאות התעסוקתית באוניברסיטת חיפה מופקדת על הנושאים הבאים: בטיחות בעבודה, בריאות העובדים, גהות תעסוקתית, קביעת מדיניות בנושא פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה. מטרת…

להמשך קריאהבטיחות ובריאות בתעסוקה

הנחיות בטיחות בעת רעידת אדמה

בעת שהייה בתוך מבנה:אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות – צאו מהמבנה אל שטח פתוח (בעיקר השוהים במבנה חד קומתי או בקומת קרקע).אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות:היכנסו למרחב המוגן…

להמשך קריאההנחיות בטיחות בעת רעידת אדמה

אודות מחלקת בטיחות

מחלקת הבטיחות והבריאות התעסוקתית באוניברסיטת חיפה מופקדת על הנושאים הבאים:   בטיחות בעבודה, בריאות העובדים, גהות תעסוקתית, קביעת מדיניות בנושא פיקוח ואכיפת הוראות החוקים   והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות…

להמשך קריאהאודות מחלקת בטיחות