החוג לחינוך מיוחד- תעודת הוראה בחינוך מיוחד- מסלול הסבת אקדמאים, מסלול דו-שנתי וחד-שנתי

החוג לחינוך מיוחד- תעודת הוראה בחינוך מיוחד- מסלול הסבת אקדמאים, מסלול דו-שנתי וחד-שנתימשך הלימודים: שנה אחת/ שנתיים | מתכונת הלימודים: לימודי תעודה | סטטוס הרשמה: פתוח להשמה לסמסטר א תשפ"ג, | אתר…

להמשך קריאההחוג לחינוך מיוחד- תעודת הוראה בחינוך מיוחד- מסלול הסבת אקדמאים, מסלול דו-שנתי וחד-שנתי