You are currently viewing חבר הנאמנים – במספרים

חבר הנאמנים – במספרים

hever15חבר הנאמנים ה-43 של האוניברסיטה הסתיים בהצלחה גדולה ואנחנו מודים לכל אלה שלקחו חלק בהפקתו. ברכות למקבלי תואר הד"ר לשם כבוד, למקבלי תואר הדוקטור ותודה גדולה לחברי חבר הנאמנים של האוניברסיטה שהגיעו מכל רחבי העולם.

ככה נראה חבר הנאמנים – במספרים

כתיבת תגובה