הזמנה להרצאת האוצרת הראשית של המוזיאון היהודי בפולין

The Weiss-Livnat International MA Program

in Holocaust Studies

 

Cordially invites you to a talk by

                                                  

               Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett

Chief Curator of the Core Exhibition at

POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw

Rising from the Rubble:

Creating POLIN Museum of the History of Polish Jews

Thursday, March 12th 2015, 17:00-19:00, University of Haifa, Room 101, Students' Building

Opening remarks: Prof. Arieh Kochavi, Head of the Weiss-Livnat International MA Program in Holocaust Studies, University of Haifa

Moderator: Prof. Tamar Katriel, Department of Communication, University of Haifa

 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett is Chief Curator of the Core Exhibition at POLIN Museum of the History of Polish Jews, in Warsaw, and University Professor Emerita and Professor Emerita of Performance Studies at New York University. She is the author of Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage, They Called Me Mayer July: Painted Memories of a Jewish Childhood in Poland Before the Holocaust (with Mayer Kirshenblatt), and Image Before My Eyes: A Photographic History of Jewish Life in Poland, 1864-1939 (with Lucjan Dobroszycki). She is the recipient of a lifetime achievement award from the Foundation for Jewish Culture. She currently serves on academic advisory boards for the YIVO Institute for Jewish Research, Jewish Museum Vienna, and the Jewish Museum and Tolerance Center in Moscow. 

For questions, please call 04-8240613

 

כתיבת תגובה