הנחיות בדבר חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998, חל על המוסדות להשכלה גבוהה ובכללם אוניברסיטת חיפה .

הממונה: אילן יבלברג
כתובת: הממונה מכח חוק חופש המידע
אוניברסיטת חיפה
הר הכרמל
חיפה 3498838
טלפון: 04-8240402
דואר אלקטרוני: iyavelbe1@univ.haifa.ac.il

דו"ח אוניברסיטת חיפה לשנת 2013

דוח אוניברסיטת חיפה לשנת 2014

דוח אוניברסיטת חיפה לשנת 2015

דוח אוניברסיטת חיפה לשנת 2016

תקנות חופש המידע – (אגרות), תשנ"ט – 1999

טופס בקשה לקבלת מידע וכתב התחייבות

כתיבת תגובה