אירועי דצמבר במרכז למשפט וטכנולוגיה – 18.12.14

בנושא: מאבקה של מדינה דמוקרטית בטרור קבינטי 

בין השעות 09:00-16:00

מצפור רבין, בניין רבין

להרשמה: http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/Pages/events/demoCyberTerr.aspx

הפקולטה למשפטים

כתיבת תגובה