You are currently viewing שבת תרבות לילדים במוזיאון הכט – במסגרת סדרת הצגות"מוזות במוזיאון"

שבת תרבות לילדים במוזיאון הכט – במסגרת סדרת הצגות"מוזות במוזיאון"

"בן־לי ותות" בביצוע תיאטרון נוח

 בשעה 11:00– באודיטוריום מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה 

לאחר ההצגה שיח ויצירה בנושא: מה לכלב ולרפואה בימי קדם

1

2

כתיבת תגובה