You are currently viewing להיטים באיראן

להיטים באיראן

rivlinהסרטונים של נשיא המדינה ראובן ריבלין והילד ג'ורג' עמירה ושל קודמו בתפקיד, הנשיא לשעבר שמעון פרס, "שמחפש" עבודה הפכו לסרטונים ויראלים בישראל, אולם מסתבר שהם הפכו לויראלים גם באיראן, כך עולה מהניתוח הדו חודשי האחרון של האתר TeHTel"טהראן-חיפה-תל אביב"של מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי.

המשך קריאה

כתיבת תגובה