You are currently viewing דוד המלך, תעי מלך חמת והדדעזר מלך צובה – גרסת המציאות

דוד המלך, תעי מלך חמת והדדעזר מלך צובה – גרסת המציאות

toiפריצת דרך בחקר תולדות ישראל והמזרח הקדום: בשני מאמרים חדשים, משרטט פרופ' גרשון גליל מהחוג למקרא, תוך הסתמכות על ממצאים ארכיאולוגים ואפיגרפיים חדשים, את תקופת מלכותו של דוד, הברית שייסד עם ממלכת פלשתין ששכנה באזור סוריה, העדויות על קשר עם תועי, מלך חמת, שמוזכר בספר שמואל, והיחסים שבין ממלכת דוד והפלשתים.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה