You are currently viewing הסוף לפטורים המזויפים?

הסוף לפטורים המזויפים?

handwriteניתן לזהות מתי אנחנו מספקים מידע כוזב לגבי מצבנו הבריאותי באמצעות כתב היד שלנו, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה. אבחון כתב היד נעשה על-ידי מערכת ממוחשבת להערכת תהליך הכתיבה שפותחה על ידי פרופ' שרה רוזנבלום באוניברסיטת חיפה ואף נרשמה לאחרונה כפטנט מוכר. "הממצאים שלנו יכולים להעניק למערכת הבריאות ולחברות הביטוח כלי שבעזרתו ניתן יהיה לגלות את ההונאות רפואיות בצורה די פשוטה וללא צורך במכשירים פולשניים כדוגמת הפוליגרף שמנסה לזהות שינויים פיזיולוגיים", אמר ד"ר גיל לוריא, אחד מעורכי המחקר.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה