You are currently viewing מוזות במוזיאון – שבת תרבות לילדים במוזיאון הכט

מוזות במוזיאון – שבת תרבות לילדים במוזיאון הכט

בין 11:00-12:30, לגילאי 4-9
במוזיאון ע"ש הכט
לפרטים נוספים ניתן לפנות 
למוזיאון הכט 04-8240308
 
muzot
 

כתיבת תגובה