You are currently viewing לראשונה בישראל – לימודי דוקטורט בסיעוד

לראשונה בישראל – לימודי דוקטורט בסיעוד

nurse תכנית הדוקטורט הראשונה בסיעוד בישראל נפתחה באוניברסיטה ומטרתה לחזק את המנהיגות המקצועית של אחיות ואחים במערכת הבריאות ולקדם את תחום הסיעוד כדיסציפלינה בעלת ידע ספציפי מובחן. " בנוסף לאלה, מעבר לפן האקדמי, מטרת המסלול היא לשפר את רמת השירות שמקבלת האוכלוסייה מאחיות ואחים", אמרה פרופ' דפנה כרמלי, ראש התכנית החדשה.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה