You are currently viewing משתפים פעולה עם הכנסת

משתפים פעולה עם הכנסת

groof2"אני מאוד מעוניין בשיתוף הפעולה עם אוניברסיטת חיפה בתחום הגגות הירוקים וכבר בתחילת השבוע נקים צוות שיתחיל לבחון את שיתוף הפעולה", כך אמר מנכ"ל הכנסת, רונן פלוט, במהלך סיור של הנהלת הכנסת באוניברסיטה, לתיכנון שיתוף פעולה עם מרכז קדס לחקר הגגות הירוקים של האוניברסיטה במסגרת פרויקט "כנסת ירוקה". במהלך הביקור אף עלה הרעיון של הקמת פורום משותף לחוקרי האוניברסיטה, הכנסת ופרלמנטים מכל רחבי העולם שידון בנושאים של קיימות וייזום מחקרים תיאורטיים ויישומיים בנושאים אלו.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה