You are currently viewing מדד יחסי יהודים-ערבים

מדד יחסי יהודים-ערבים

graphשינוי מגמה בעמדות הערבים בישראל כלפי המדינה וכלפי הרוב היהודי: עלייה באחוז הערבים בישראל המכירים בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית וכמדינה השומרת על רוב יהודי ועלייה באחוז הערבים שמגדירים את עצמם כערבים ישראלים ללא זהות פלסטינית, כך עולה ממדד יחסי ערבים-יהודים בישראל, אותו עורך חתן פרס ישראל פרופ' סמי סמוחה מאז 2003. "דווקא הקמפיין לסיפוח המשולש למדינה הפלסטינית הבליט בתודעת הציבור הערבי את סכנת הניתוק מישראל וחיזק את קשריו אליה", ציין פרופ' סמוחה כאחת הסיבות לשינוי מגמת ההחרפה בעמדות האזרחים הערבים. 

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה