MOOK, BOOK או שוק? טכנולוגיה והשכלה על קצה הצוק?

בין השעות 13:45- 12:00 מצפור רבין בניין רבין **ההשתתפות מחייבת הרשמה מראש לפרטים נוספים: 04-8249274 לשכת הרקטור- היחידה לקידום הוראה

להמשך קריאהMOOK, BOOK או שוק? טכנולוגיה והשכלה על קצה הצוק?

סמינר מחלקתי- החוג לספרות עברית והשוואתית

בין השעות 16:00-18:00 מצפור ע"ש רבין, בניין רבין. הרצאת אורח מחו"ל של מרתה ג'אסטין קאמי מארה"ב. לפרטים נוספים: החוג לספרות עברית והשוואתית

להמשך קריאהסמינר מחלקתי- החוג לספרות עברית והשוואתית

"לא אמות- כי אחיה": מתוך הסדרה "ממעמקים"

החל מהשעה 17:00 באולם 207, המשכן לאומנויות ע"ש הכט הכניסה חופשית, אך יש להירשם מראש בטלפון: 04-8288821 החוג למוסיקה והחוג לאומנות

להמשך קריאה"לא אמות- כי אחיה": מתוך הסדרה "ממעמקים"

סמינר מחלקתי- החוג ללשון עברית 28.4.14

28.4.14  בין 17:30-19:00 חדר 640 (סמוך לאקדמון) ד"ר מלכה מוצ'ניק - "שינויים מורפו-סינטקטיים בעברית החדשה (אוני' בר-אילן)    לפרטים נוספים: 04-8249281 החוג ללשון עברית 

להמשך קריאהסמינר מחלקתי- החוג ללשון עברית 28.4.14