You are currently viewing ייצוג משפטי בגיל השלישי

ייצוג משפטי בגיל השלישי

oldבמהלך ייצוג משפטי של לקוחות זקנים יכולות להתעורר דילמות אתיות ומקצועיות שהעדר מודעות אליהן עלול לפגוע באופן ייצוגם, סוגיות הקשורות בעיקר סביב שאלות הנוגעות לחובת הנאמנות, חובת הסודיות והשאלה מיהו בכלל הלקוח, כך עולה ממחקר חדש של ד"ר עו"ד מיטל סגל-רייך שנערך באוניברסיטה וזכה בפרס "עבודת המחקר המצטיינת" מטעם האגודה הישראלית לגרונטולגיה.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה