הענקת פרס חייקין לשנת 2014

לעבודת מחקר מצטיינת בגאואסטרטגיה
בין השעות 10:00-12:00
במצפור, בניין רבין
קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

כתיבת תגובה