You are currently viewing איך יוצרים אמפתיה כלפי היריב?

איך יוצרים אמפתיה כלפי היריב?

oxii"הורמון האהבה" אוקסיטוצין מעלה את רמת האמפתיות כלפי הצד היריב, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. "ממצאי המחקר מראים, ככל הנראה, כי החשיפה לאוקסיטוצין גורמת לאנשים להרגיש כי גם בצד השני נמצאים בני אדם עם רגשות מורכבים", אמרה פרופ' סימון שמאי-צורי מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה, שהובילה את המחקר.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה