You are currently viewing הטוויטר נלחם בפקקי התנועה

הטוויטר נלחם בפקקי התנועה

trafficבמחקר בינלאומי משותף הציעו החוקרים שיטה לאתר מידע הקשור לבעיות תחבורתיות מתוך הציוצים של האזרחים ברשת הטוויטר. "היכולת של הרשתות החברתיות לייצר מידע בנושא עומסים, סכנות, זמינות תחבורה ציבורית ועוד, היא כלי עזר בעל ערך רב למקבלי ההחלטות", אמר ד"ר צבי קופליק, ראש החוג למערכות מידע באוניברסיטה ואחד מעורכי המחקר.

המשך קריאה

כתיבת תגובה