You are currently viewing א-סימטריה וזיכרון

א-סימטריה וזיכרון

brainמה הקשר התפקודי בין שני חצאי המוח שלנו? מחקר חדש שנערך באוניברסיטה מצא בפעם הראשונה כי ביטוי שונה של גנים בשני חצאי המוח חשוב בגיבוש זיכרונות. "יש מגוון רחב של מחלות, החל ממחלות התפתחותיות כמו אוטיזם ועד למחלות ניווניות כמו אלצהיימר הקשורות לפגיעה בתהליכים של עיבוד אינפורמציה חושית. בעקבות ממצאי המחקר אנחנו יודעים טוב יותר שיש לשים לב לרמת פעילות א-סימטרית בין שני חצאי המוח בעיבוד של אינפורמציה חושית פשוטה כמו היכולות ללמוד ולזכור טעמים חדשים", אמר פרופ' קובי רוזנבלום, ראש חוג סגול לנוירוביולוגיה ואחד מעורכי המחקר.

המשך קריאה

כתיבת תגובה