You are currently viewing ציון לשבח

ציון לשבח

 

zomerהישג מרשים לפרופ' אלי זומר מבית הספר לעבודה סוציאלית. מאמרו בתחום הטראומה בקרב ילדים זכה לציון לשבח של Faculty of 1000 על חשיבותו בתחום הרפואה. המחקר, שנערך בשיתוף תלמידת המחקר לילך היידריך-קרמר וד"ר קרני גינזבורג מאוניברסיטת ת"א, הומלץ על ידי צוות של פסיכיאטרים-חוקרים וזכה בדירוג "טוב מאוד" בשתי קטגוריות: “השערה מעניננת" ו"ממצאים חדשים" בתחום הרפואה.

קהילת המחקר בתחומי מדעי החיים מחפשת דרכים חדשות להעריך פרסומים, כדי להתמודד עם הטיות אפשריות של מדדים המבוססים על מספר ציטוטים (ציטוט עצמי או ציטוטים שליליים, לדוגמא). Faculty of 1000 היא פלטפורמה אובייקטיבית שבה מקבלים חוקרים מומחים בתחום לקרוא מאמרים ולהעריך את חשיבותם, כשהמלצה חיובית היא מנבא ל-citation impact עתידי גבוה. המאמר עליו קיבל פרופ' זומר את הציון לשבח הוא The role of impulsivity in the association between childhood trauma and dissociative psychopathology: mediation versus moderation.

 

כתיבת תגובה