You are currently viewing סגל

סגל

סגל אוניברסיטת חיפה

דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני UNIX
דואר אלקטרוני Outlook
דואר אלקטרוני Staff
רשימות תפוצה
שירותי מחשוב

קמפוסNET
גישה לקמפוסNET מחוץ לאוניברסיטה
יישומי סגל (פורטל) – גישה מתוך הקמפוס
גישה למשאבי האוניברסיטה מחוץ לקמפוס: ספרייה, קמפוס net ויישומי הסגל(פורטל)
פורטל המחקר – גישה מתוך הקמפוס
פורטל המחקר – גישה מחוץ לקמפוס
מדריך טלפונים
iBrowse
קביעת פגישה לצורך דיווח על הוצאות הנסיעה לאחר החזרה מחו"ל
קטלוג קורסים
שער למידה / הוראה מתוקשבת (Moodle)
מערכת Safe-t
מרכז שירות ותמיכה – סגל
טופס פניה בנושא תקלות מחשוב לסגל
זימון תור לסיוע בנושאי מחשוב

ועדים
ארגון הסגל האקדמי הבכיר
ארגון הסגל האקדמי הזוטר
ועד ארגון הסגל המנהלי
אקדמיה ומינהל
יחידות מינהל
פקולטות ויחידות אקדמיות
אגף משאבי אנוש
האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
שונות
מרכז חישובים בין אוניברסיטאי
פורטל ניוד חוקרים של האיחוד האירופי
פורום נשים בקמפוס
היחידה לקידום ההוראה
מכרזים
כרמל – החברה הכלכלית בע"מ

כתיבת תגובה