You are currently viewing למען עתיד טוב יותר

למען עתיד טוב יותר

atidimלראשונה בישראל, האוניברסיטה בשיתוף עמותת "עתידים" תכשיר את צוערי פרויקט "עתידים-צוערים לשלטון המקומי" לתואר שני. לבוגרי התוכנית, שמכשירה כוח אדם איכותי ומצטיין לשלטון המקומי, מובטחת משרת ניהול למשך 4 שנים לפחות באחת מהרשויות המקומיות. רק 25 נבחרים יצטרפו לתוכנית האקסקלוסיבית, לה שותפים גם משרד הפנים ומשרד האוצר, כשההרשמה למחזור הלימודים כבר החלה.

המשך קריאה

כתיבת תגובה