Read more about the article ממשיכים להציל את העולם, שנה חמישית ברציפות
ארכף זהוב גב, The East African Natural History Society

ממשיכים להציל את העולם, שנה חמישית ברציפות

ארגון TiME ירכוש 2 שטחים בקניה ובברזיל שבהם מינים בסכנת הכחדה ויהפוך אותם לשמורות טבע. בין המינים שנמצאים בסכנת הכחדה וחיים באזורים החדשים שיהפכו לשמורות טבע: אורג קלארק, שאגן חום…

להמשך קריאהממשיכים להציל את העולם, שנה חמישית ברציפות