הפקולטה למשפטים

דוקטורט במשפטים - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                           …

להמשך קריאההפקולטה למשפטים

החוג לתולדות האומנות

דוקטורט בתולדות האמנות - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                         …

להמשך קריאההחוג לתולדות האומנות

ביה"ס לטיפול באמצעות אומנויות

דוקטורט בטיפול באמצעות אומנויות - חוגים ומסלולי לימוד  משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                       …

להמשך קריאהביה"ס לטיפול באמצעות אומנויות

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

דוקטורט בגאוגרפיה ולימודי סביבה - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                       …

להמשך קריאההחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

החוג לתולדות ישראל

דוקטורט בהיסטוריה של עם ישראל- חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                       …

להמשך קריאההחוג לתולדות ישראל

החוג לשפה וספרות אנגלית

דוקטורט בשפה וספרות אנגלית - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                       …

להמשך קריאההחוג לשפה וספרות אנגלית

החוג לציוויליזציות ימיות

דוקטורט בציוויליזציות ימיות - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                         …

להמשך קריאההחוג לציוויליזציות ימיות

החוג לספרות עברית והשוואתית

דוקטורט בספרות עברית והשוואתית - חוגים ומסלולי לימוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                       …

להמשך קריאההחוג לספרות עברית והשוואתית