החוג לכלכלה

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לכלכלהמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב-29.01.2023| אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת לימודים תעסוקה אודות מטרת החוג לכלכלה…

להמשך קריאההחוג לכלכלה

הפקולטה למשפטים

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי הפקולטה למשפטים משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022| אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת לימודים תעסוקה אודות לימודי התואר…

להמשך קריאההפקולטה למשפטים

החוג לסיעוד

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לסיעוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה תוכניות לימוד תעסוקה אודות הלימודים מיועדים…

להמשך קריאההחוג לסיעוד

החוג לתולדות האומנות

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לתולדות האומנות משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  |  אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת לימודים תעסוקה אודות לימודי…

להמשך קריאההחוג לתולדות האומנות

ביה"ס לטיפול באמצעות אומנויות

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי ביה"ס לטיפול באמצעות אומנויות משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה תוכניות לימוד תעסוקה אודות…

להמשך קריאהביה"ס לטיפול באמצעות אומנויות

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022 | אתר החוג  אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה אודות…

להמשך קריאההחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

החוג לתולדות ישראל

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג להיסטוריה של עם ישראלמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022| אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה אודות…

להמשך קריאההחוג לתולדות ישראל

החוג לשפה וספרות אנגלית

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לשפה וספרות אנגליתמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022| אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה אודות לימודי…

להמשך קריאההחוג לשפה וספרות אנגלית

החוג לציוויליזציות ימיות

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לציוויליזציות ימיות משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה אודות החוג…

להמשך קריאההחוג לציוויליזציות ימיות

החוג לספרות עברית והשוואתית

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לספרות עברית והשוואתית משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה אודות…

להמשך קריאההחוג לספרות עברית והשוואתית