דוקטורט בתולדות האמנות – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

לימודי דוקטורט בתולדות האמנות משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג אודות אפשרויות קבלה מתכונת הלימודים אחרי התואר לימודי תולדות…

להמשך קריאהדוקטורט בתולדות האמנות – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

דוקטורט בחוג לתולדות ישראל – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

לימודי דוקטורט בהיסטוריה של עם ישראל/מחשבת ישראל משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג אודות אפשרויות קבלה מתכונת הלימודים אחרי…

להמשך קריאהדוקטורט בחוג לתולדות ישראל – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

דוקטורט בשפה וספרות אנגלית – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

לימודי דוקטורט בשפה וספרות אנגלית משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג אודות אפשרויות קבלה מתכונת הלימודים אחרי התואר לימודי…

להמשך קריאהדוקטורט בשפה וספרות אנגלית – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

דוקטורט בציוויליזציות ימיות – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

לימודי דוקטורט בציוויליזציות ימיות משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג אודות אפשרויות קבלה מתכונת הלימודים אחרי התואר החוג לציוויליזציות…

להמשך קריאהדוקטורט בציוויליזציות ימיות – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

דוקטורט בספרות עברית והשוואתית – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

לימודי דוקטורט בספרות עברית והשוואתית משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג אודות אפשרויות קבלה מתכונת הלימודים אחרי התואר לימודים…

להמשך קריאהדוקטורט בספרות עברית והשוואתית – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

דוקטורט בכלכלה – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

לימודי דוקטורט בכלכלה משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג אודות אפשרויות קבלה מתכונת הלימודים אחרי התואר מטרת החוג לכלכלה…

להמשך קריאהדוקטורט בכלכלה – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

דוקטורט במשפטים – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

לימודי דוקטורט במשפטים משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג אודות אפשרויות קבלה מתכונת הלימודים אחרי התואר לימודי התואר השלישי…

להמשך קריאהדוקטורט במשפטים – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

דוקטורט בסיעוד – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

לימודי דוקטורט בסיעוד משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג אודות אפשרויות קבלה מתכונת לימודים אחרי התואר הלימודים מיועדים לסטודנטים…

להמשך קריאהדוקטורט בסיעוד – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

דוקטורט בלימודי אסיה – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

לימודי דוקטורט בלימודי אסיה משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג אודות אפשרויות קבלה אחרי התואר המאה ה- 21, "המאה…

להמשך קריאהדוקטורט בלימודי אסיה – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

דוקטורט בטיפול באמצעות אומנויות – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה

לימודי דוקטורט בטיפול באמצעות אומנויות משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג אודות אפשרויות קבלה מתכונת לימודים אחרי התואר מטרות…

להמשך קריאהדוקטורט בטיפול באמצעות אומנויות – מידע למועמדים | אוניברסיטת חיפה