הפקולטה למשפטים

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי הפקולטה למשפטים משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022| אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת לימודים תעסוקה אודות לימודי התואר…

להמשך קריאההפקולטה למשפטים

החוג לסיעוד

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לסיעוד משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה תוכניות לימוד תעסוקה אודות הלימודים מיועדים…

להמשך קריאההחוג לסיעוד

החוג לתולדות האומנות

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לתולדות האומנות משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  |  אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת לימודים תעסוקה אודות לימודי…

להמשך קריאההחוג לתולדות האומנות

ביה"ס לטיפול באמצעות אומנויות

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי ביה"ס לטיפול באמצעות אומנויות משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה תוכניות לימוד תעסוקה אודות…

להמשך קריאהביה"ס לטיפול באמצעות אומנויות

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022 | אתר החוג  אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה אודות…

להמשך קריאההחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

החוג לתולדות ישראל

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג להיסטוריה של עם ישראלמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022| אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה אודות…

להמשך קריאההחוג לתולדות ישראל

החוג לשפה וספרות אנגלית

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לשפה וספרות אנגליתמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022| אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה אודות לימודי…

להמשך קריאההחוג לשפה וספרות אנגלית

החוג לציוויליזציות ימיות

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לציוויליזציות ימיות משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה אודות החוג…

להמשך קריאההחוג לציוויליזציות ימיות

החוג לספרות עברית והשוואתית

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לספרות עברית והשוואתית משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה אודות…

להמשך קריאההחוג לספרות עברית והשוואתית

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לניהול משאבי טבע וסביבה משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג אודות תנאי קבלה מתכונת הלימודים תעסוקה…

להמשך קריאההחוג לניהול משאבי טבע וסביבה