הנחיות למועמדים

דף הבית – מחלקת מינויים והעלאות תפקיד המחלקה הליך מינוי / קידום הנחיות למועמדים כלים שימושיים לחברי הסגל והמועמדים ועדת מינויים והעלאות יצירת קשר – מינויים והעלאות הנחיות למועמדיםעם אישור…

להמשך קריאההנחיות למועמדים

קישורים שימושיים

לוח אירועים משרות וקורות חיים ייעוץ לימודי – תעסוקתי לימודי חוץ ולימודי המשך ניוזלטרמינהל תלמידיםמדור בוגריםמדור אישורים אישור הכרה באוניברסיטת חיפה כמוסד מוכר להשכלה גבוהה באנגליתאישור הכרה באוניברסיטת חיפה כמוסד מוכר…

להמשך קריאהקישורים שימושיים

תפקיד המחלקה

דף הבית – מחלקת מינויים והעלאות תפקיד המחלקה הליכי מינוי/קידום תרשים זרימה – הליכי קידום תרשים זרימה לגיוס חברי סגל חדשים הנחיות למועמדים כלים שימושיים לחברי הסגל והמועמדים ועדת מינויים…

להמשך קריאהתפקיד המחלקה

מוסדות ביקורת הפנים של האוניברסיטה

מוסדות ביקורת הפנים של האוניברסיטהועדת ביקורתועדת הביקורת הינה הרשות המבקרת של האוניברסיטה, ובתחום אחריותה היא עצמאית ובלתי תלויה ברשות, בגוף או באדם כלשהו.ועדת הביקורת אחראית לכל הנושאים הנוגעים לפיקוח, לבקרה…

להמשך קריאהמוסדות ביקורת הפנים של האוניברסיטה

משרד הרקטור

מגדל אשכול, קומה 28, חדר 2812. גב' מיכל בראמי, ראש לשכת הרקטורטלפון: 04-8240405, דוא"ל:mhelman@univ.haifa.ac.ilגב' אַסתר רייכמן, מרכזת לשכת הרקטורטלפון: 04-8240647 דוא"ל:  arichman@univ.haifa.ac.ilגב' אוריין שטיינר, מרכזת לשכת המשנה לרקטורטלפון: 04-8288094, דוא"ל: osteiner@univ.haifa.ac.ilגב' חגית…

להמשך קריאהמשרד הרקטור