הכנס הראשון לניהול מדעי וכלכלי של משאבי ים וחוף

הכנס הראשון לניהול מדעי וכלכלי של משאבי ים וחוף .

הכנס יתקיים באולם 101 בבית הסטודנט באוניברסיטת חיפה

לפרטים נוספים:

http://med-ecomanag.haifa.ac.il/index.php/he/

ביה"ס למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני

כתיבת תגובה