תאונות דרכים

תאונת דרכים המתרחשת בתחום הקמפוס תדווח למחלקת ביטחון ומחלקת הבטיחות ותטופל בהתאם , אין בסמכות מחלקת הביטחון לטפל בנושאים הנוגעים לנזק הנגרם לרכוש.

  • תאונת דרכים המתרחשת מחוץ לתחום הקמפוס ומעורבים בה אוכלוסיית האוניברסיטה תדווח למחלקת הביטחון , והנ"ל תסייע באזעקת הגורמים המוסמכים לטיפול בתאונה .
  • בעל כלי רכב אשר רכבו גרם נזק לרכוש האוניברסיטה, יחויב בהתאם לערך הנזק.
  • הנהלת האוניברסיטה אינה אחראית לנזק הנגרם לרכב החונה בתחום הקמפוס.

 

 

כתיבת תגובה