סינדול רכבים

בעל כלי רכב אשר החנה את רכבו באופן המצוין  בסעיפים המפורטים מטה,

רכבו יסונדל ובעליו יחויב בתשלום קנס בסכום שיקבע ע"י ועדת החניה האוניברסיטאית.

 

רשימת המקומות/ מצבים בהם הרכב יסונדל:
1.    חניה במקום המיועד לחנית רכב נכים.
2.    חניה החוסמת כניסת רכב או יציאתו ממקום חניה.
3.    חניה הגורמת לחסימת ציר תנועה או חוסמת כניסה ויציאה למגרש חניה  מוסדר.
4.    חניה בתחום תחנות אוטובוסים
5.    חניה במקומות המסומנים בתמרור "אין עצירה" / "אין חניה" / שפת המדרכה מסומנת בצבעים אדום לבן או אדום צהוב.
6.    חניה על מדרכות או דשאים.
7.    חניה במגרשים המיועדים לחברי סגל בלבד.
8.    חניה השמורה לרכב הנהלת   האוניברסיטה.
9.    חניה על מעבר חציה.
10.  חניה במקום המיועד לרכב חירום או הצלה.
11.  חניה בחניוני האוניברסיטה ללא תו  חניה או אישור חניה.
12.  חניה כפולה.
13.  מספר  תו החניה של הרכב אינו זהה למספר הרכב.
14.  רכב הנכנס לאוניברסיטה וחונה בחניונים ללא אישור חניה.
15.  כל חניה  במקום בלתי מסומן לחניה.

  

כתיבת תגובה