זכאות לרכישה או קבלת תו חניה

פירוט אוכלוסיית הזכאים לרכישת תו חניה בתחומי אוניברסיטת חיפה.

 • ·סטודנטים לתואר שלישי.
 • ·סטודנטים לתואר שני–בשונה משנים קודמות תקטן משמעותית כמות חלוקת תווי החניה כתוצאה  ייתכן והחלוקה תופסק לפני המועד המצוין בתקנון וזאת בעקבות סגירת חניון מרכזי ( פירוט בנספח א').
 • ·סטודנטים לתואר ראשון ומכינה אשר זכו בהגרלה לרכישת תו החניה- ייתכן והחלוקה תופסק לפני המועד המצוין בתקנון!עקב סגירת חניון מרכזי  ( פירוט בנספח א') 
 • ·סטודנטים הלומדים שנה ד' משפטים / ראית חשבון-ייתכן והחלוקה תופסק לפני המועד המצוין בתקנון! עקב סגירת חניון מרכזי ( פירוט בנספח א') 
 • ·סטודנטים שהינם עוזרי הוראה / מחקר ללא מינוי מאגף משאבי אנוש.
 • ·עמיתי הוראה / מורים מן החוץ / מרצים ללא מינוי מאגף משאבי אנוש.
 • ·סטודנטים בני עובדים.
 • ·סטודנטים אשר הוריהם נמנים עם סגל עובדי הטכניון ( בכפוף להצגת מכתב מנב"ט הטכניון )
 • ·סטודנטים נפגעי פעולות האיבה ובני משפחות שכולות  (בכפוף להצגת אישור מהרשויות).
 • ·סטודנטים בני 60 שנה ומעלה.
 • ·סטודנטיות בהריון.
 • ·סטודנטים הסובלים מבעיות רפואיות מיוחדות (לא נכות המוכרת ע"י ביטוח לאומי )מתבקשים להציג מסמך

עדכני לשנה"ל המבוקשת מרופא מומחה. מסמך זה  ייבדק ותתקבל החלטה לפי שיקול הגורם המוסמך באוניברסיטה.

את המסמכים הרפואיים יש להגיש למשרדנו מיום חמישי 01/08/2019. (לא נסתפק בהמלצת רופא)

פירוט אוכלוסיית הזכאים לקבלת תו חניה ללא תשלום בתחומי אוניברסיטת חיפה.

 • ·סטודנטים הלומדים לתואר שלישי אשר קיבלו מלגה מהרשות ללימודים מתקדמים ( מותנה בהצגת המלגה).
 • ·סטודנטים שהינם עוזרי הוראה ומחקר במינוי מאגף משאבי אנוש (יש להציג את כתב המינוי ).
 • ·סטודנטים בעלי תו נכה ממשרד הרישוי / נכים מעל 60% נכות בהצגת אישור ממשרד הביטחון או מביטוח לאומי.
 • ·סטודנטית בהריון החל מחודש שביעי להריון זכאית לקבלת אישור חניה אשר יהיה בתוקף עד שלושה חודשים לאחר הלידה

            (מותנה בהצגת אישור רפואי מרופא נשים המעיד על תאריך לידה משוער).

לידיעה

•     תו החניה הינו מסמך ביטחוני לכל דבר, לכן  אובדן/השמדה/גניבה מחייב את בעל התו בהצגת אישור ממשטרת ישראל טופס מס' 3280-ט ( אישור הודעה על אבידה).
•     עלות רכישת התו מופיעה ב "הנחיות קבלת תו חניה"

כתיבת תגובה