אודות

תפקידי מחלקת הנדסה תשתיות ובטחון
    •    ניהול תכנון ובניה של מבנים ומתקנים של האוניברסיטה, על פי הנחיותיה של הנהלת האוניברסיטה, כך שישמשו תשתית פיזית לפעילויות של היחידות המזמינות והמאכלסות.
    •    ייצוגה של הנהלת האוניברסיטה בפני גורמי פנים וחוץ בכל הנוגע לפיתוח, תכנון והקמה של מבנים ומתקנים.
    •    ביצוע ופיקוח הנדסי על פרויקטים באוניברסיטה.
    •    ניצול יעיל ואפקטיבי של המשאבים והתקציבים העומדים לרשותנו לטובת ביצוע עבודות הבינוי והתחזוקה.
    •    מוקד לידע הנדסי ומקצועי בתחום הבינוי החדש, הפיתוח, ותחזוקת המבנים.
    •    ניהול ותפעול תחזוקת המבנים, המערכות, והמתקנים של האוניברסיטה, כך שישמשו תשתית פיזית לפעילויות האקדמיות והמנהליות של היחידות המאכלסות אותם.
    •    ניהול תפעול ותחזוקה של שירותי חשמל, מיזוג אויר, מערכות מים וביוב, כיבוי אש, וציוד תקשורת במבני האוניברסיטה.
    •    ניהול ותפעול פרויקטים של שיפוץ מבנים ותשתיות כולל שינוי יעוד המבנים, שיפורם והכשרת שטחים ומתקנים.
    •    ביצוע בידוק של האוכלוסייה הנכנסת לבנייני האוניברסיטה, לרבות סטודנטים, מרצים, סגל, מבקרים, וספקים
    •    הפעלת מערך סיירים רגליים ורכובים ברחבי הקמפוס. ביצוע בידוק סלקטיבי בתוך האוטובוסים והרכבים הנכנסים לקמפוס
    •    ניהול אירועים פתוחים לציבור בעלי אופי פוליטי מבחינה  ביטחונית בקמפוס
    •    ניהול והשגחה על פעילות ציבורית/הפגנות/ביקורי אחמים  בתוך הקמפוס
    •    מניעת תאונות עבודה פגיעות, ומחלות מקצוע, ומזעור סיכונים סביבתיים בקמפוס
    •    ניהול מערך בטיחות ובריאות בתעסוקה, בשילוב עם איכות הסביבה
    •    מחויבות לעמידה בדרישות ע"פ דין הנוגעות לבטיחות ובריאות בתעסוקה, שהאוניברסיטה קיבלה על עצמה
    •    מחויבות לשיתוף פעולה והתייעצות עם עובדים, קבלנים, סטודנטים, ובעלי עניין אחרים במטרה לקדם נושאי בטיחות בריאות בתעסוקה ואיכות סביבה
    •    שיתוף פעולה מלא עם הרשויות המוסמכות בתחומי הבטיחות והגהות

 

בתאריך 3/9/18 לא תהיה קבלת קהל בביטחון
 

כתיבת תגובה