שם הכנס בעברית: סדנאת מחקר ישראלי גרמני – חינוך בהנדסת תוכנה

הכנס יתקיים בבניין חינוך, אולם 570

להלן לו"ז מפורט

לפרטים נוספים: 04-8288337

מכון קיסריה-רוטשילד

 

 

 

 

German-Israeli Research Workshop on Software Engineering Education

09:00

09:30

Registration

 

09:30

09:40

Welcome Greetings

Irit Hadar, Juergen Mottok

Session I: Learning Tools and Techniques

Chair: Juergen Mottok

09:40

10:00

Social Networks for Supporting Learning of Core Disciplines of SE/CS

Kiril Rogachevsky, Haifa University

10:00

10:20

Reflected Teaching in the Higher Education of Software Education

Magdalena Beslmeisl, OTH-Regensburg

10:20

10:40

Instructing Software Development Courses Using an Evolving Project and Online Assessment Tools

Naomi Unkelos-Shpigel , Haifa University

10:40

11:00

Modern learning tools and techniques for software engineering

Open Discussion

11:00

11:20

Coffee

Session II: Soft Skills and Career Development

Chair: Georg Hagel

11:20

11:40

Fostering Creativity of Software Engineers

Paula Figas, HS-Kempten

11:40

12:00

The Role of the Software Architect: Teachable and non-Teachable Aspects

Sofia Sherman, Haifa University

12:00

12:20

Software Developers' Long-term career development

Dror Ben Ami, Zefat Academic College

12:20

12:40

Soft Skills for Software Engineering

Open Discussion

12:40

13:30

Lunch

Session III: Gamification

Chair: Irit Hadar

13:30

13:50

Playful Learning in Academic Software Engineering Education

Alexander Soska, OTH-Regensburg

13:50

14:10

Engaging Students with a Mobile Game-based Learning System in University Education

Alexander Bartel, HS-Kempten

14:10

14:30

Gamification in Software Engineering

Open Discussion

Closing Talk

Chair: Amir Tomer

14:30

15:00

Teaching Logic and Formal Methods in Software Engineering: Challenges and Opportunities

Anna Zamansky, Haifa University

15:00

15:20

Coffee

15:20

16:30

Further Research Opportunities

CAPELLA team meeting

 

כתיבת תגובה