מועצת קמפוס ירוק

חברי מועצת קמפוס ירוק

מר ברוך מרזן, ס נשיא ומנכל

ד"ר ריקי גרינברג, מרכזת קמפוס ירוק

פרופסור אופירה איילון ראש החוג למשאבי טבע וסביבה

דיקן הפקולטה לרווחה ובריאות

מר נבי עאמר  ראש אגף הנדסה תשתיות ובטחון

מר איל אופיר ראש אגף לוגיסטיקה

מר זהר נחשון עוזר בכיר לס נשיא ומנכל

נציג ארגון ועד הסגל הזוטר

נציג ארגון ועד הסגל הבכיר

נציג ארגון ועד הסגל מנהלי

מר יריב יאיר גזבר האוניברסיטה

גב דפנה שחר אדריכלית האוניברסיטה

מר אילן יבלברג דובר האוניברסיטה

 

 

כתיבת תגובה