סמינר – חברה, כלכלה וביטחון לאומי בישראל

 

 

המרכז לחקר הביטחון הלאומי

מתכבד להזמינך לסמינר

 

 

הסמינר יתקיים ביום חמישי

יד' באב תשע"ה, 30 ביולי 2015

17:30 – 19:00

באודיטוריום מוזיאון הכט
בניין ראשי אוניברסיטת חיפה

 

 

 

 

חברה, כלכלה וביטחון לאומי בישראל

 

 

 

מרצה אורח:

 

ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג

 

לשעבר: ראש הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה

ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה

יו"ר הועדה לשינוי חברתי וכלכלי

 

יו"ר:

פרופ' גבריאל בן-דור

ראש התכניות ללימודי ביטחון לאומי

 

 

ניתן יהיה לצפות בהרצאה באינטרנט בכתובת:

http://live.haifa.ac.il/hecht/

 

דלתות האולם יפתחו לקהל משעה 17:00

 מספר המקומות מוגבל

 

 

עקב מצוקת החניה באוניברסיטה מומלץ להשתמש

בתחבורה הציבורית

 

פקס:  04-8288290 Fax:  טל': 04-8288145 :Phone

Email: nsc@univ.haifa.ac.il

 

 

כתיבת תגובה