You are currently viewing הבית האקדמי של המכללה לביטחון לאומי

הבית האקדמי של המכללה לביטחון לאומי

 

mabal2בטקס במעמד שר הביטחון והרמטכ"ל העניקה האוניברסיטה, זו השנה ה-28 ברציפות, את תעודות התואר השני לקציני צה"ל הבכירים, בוגרי קורס מ"ב של המכללה לביטחון לאומי. "זה תפקיד מאתגר ובעל חשיבות אסטרטגית לחוסנה הלאומי של המדינה והוא נובע בראש ובראשונה מהאיכות האקדמית שלנו כאוניברסיטת מחקר בכלל ובנושאי הביטחון הלאומי בפרט", אמר פרופ' גבריאל בן-דור, ראש תוכניות הביטחון הלאומי באונבירסיטה.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה